درباره من

محبوب سیدصالحی هستم. فروردینی. با انرژی مثبت بالا؛ آنقدر بالا که حس می کنم توانایی تکان دادن یک دنیا را دارم و برای اون از خودم شروع کردم .

به علت علاقه زیاد و دست به قلم بودن از کودکی بعد از کسب رتبه در آزمون سراسری وارد دانشگاه دولتی اصفهان شدم. هفت ترمه لیسانس را تمام کردم.

یکسال بعد با کسب رتبه بعدی وارد دوره فوق لیسانس همین رشته در دانشگاه شهید بهشتی شدم. پایان نامه را به علت علاقه به سینما، نمایشی انتخاب کردم.

بعد از کسب رتبه دکتری وارد مرحله آخر تحصیلات آکادمیک سراسری تهران_پژوهشگاه علوم انسانی شدم.

از دوران فوق لیسانس به تدریس مشغول شدم و چون همیشه علت رتبه بودن های خودم را تاکید بر اختصار و مهم و مفهوم خوانی می دانم سعی بر انتقال اینگونه ی ادبیات به شاگردانم داشته ام.

معتقدم ادبیات درس نیست، عشق است و تمام سعیم تلفیق این عشق با آموزش و واله کردن شاگردانم به این درس است.

سه مبحث اصلی و امتیاز آور ادبیات کنکور: آرایه ادبی، دستور زبان فارسی و قرابت مفهومی هست… اما به اختصار و مفهومی !

به این منظور دوره و آموزش هایی متناسب با این موضوع تدارک دیدم که این مکان محلی برای عرضه و آشنایی بیشتر با من هست…ممنون که کنارم هستید و انرژی من را برای تکان دادن اول خودمان بعد دنیا چند برابر می کنید.

فهرست